029. Κολοκυθάκι Jack Be Little Pumpkin

Περιγραφή These little pumpkins fit in the palm of your hand and make very nice decorations, as well as being edible! When fully cured on the vine, Jack Be Little pumpkins will hold their decorative value for up to a year! Nice shape and color! 95 days to maturity. Plant is attractive to butterflies and […]

028. Κολοκυθάκι Patty Pan Squash

Περιγραφή Early variety (45 days).White fruit, diameter 12 – 15 cm, weight 300 – 350g. The flesh tender and thick. High quality taste. Relatively resistant to diseases. Universal use. Pattypan squash is a species of summer squash (Cucurbita pepo) notable for its small size, round and shallow shape, and scalloped edges, somewhat resembling a small […]

027. Κολοκυθάκι Στρογγυλό

Περιγραφή Mid-season variety (50-52 days). Fruits are round in shape, with a thin light-green skin, weight 400-600g. Flesh tender, juicy, creamy and white. Variety has a good resistant to disease. Άλλες ονομασίες Green Squash, Zucchini, Kolobok, Globe zucchini, Eight-ball Προέλευση nikitovka.com Σπορά 26/5/2014 Σημειώσεις Φύτευση: 18/6/2014 (2) Φωτογραφίες

021. Κολοκυθάκι

24 Μαΐου 2014

087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Βέτα – FT Σπορά 1/4/2014 Σημειώσεις Φακελάκι με δείγμα σπόρων. Δοκιμή.

020. Κολοκυθάκι

24 Μαΐου 2014

020. Κολοκυθάκι

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Bach-Chess Σπορά 1/4/2014 Σημειώσεις Σπόρος από τα κολοκυθάκια του μπαχτσέ στο Φίλυρο (2013). Δοκιμή. Photos