002. Ντομάτα Αγίου Πέτρου

Περιγραφή Όψιμη ποικιλία τομάτας, συγκομίζεται μέχρι το Νοέμβρη στην Ελλάδα. Τα φυτά είναι εύρωστα, μέτριας ανάπτυξης με συγκεντρωμένο φύλλωμα. Οι καρποί έχουν μεγάλο μέγεθος, από 250 ως 300 g, πολύ ζουμεροί και νόστιμοι. Κατάλληλη ποικιλία για σαλάτα και γέμισμα. Άλλες ονομασίες Saint Pierre Προέλευση Σάκης Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –