Κήπος στο Παράθυρο

6 Απριλίου 2014

Παρτέρι από παλέτες

Αξιοποίηση δύο παλετών για τοποθέτηση φυτών στο εξωτερικό μέρος παραθύρων που δεν χρησιμοποιούνται.

Έπιπλα από παλέτες

5 Ιανουαρίου 2014

Το σύνολο του σαλονιού

Μια από τις πρώτες εργασίες ήταν η κατασκευή ενός τραπεζιού και τριών μικρότερων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καθίσματα.