Κήπος στο Παράθυρο

6 Απριλίου 2014

Παρτέρι από παλέτες

Αξιοποίηση δύο παλετών για τοποθέτηση φυτών στο εξωτερικό μέρος παραθύρων που δεν χρησιμοποιούνται.