Έπιπλα από παλέτες

Δημοσιεύθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2014

Μια από τις πρώτες εργασίες ήταν η κατασκευή ενός τραπεζιού και τριών μικρότερων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καθίσματα.

Η κατασκευή έγινε από παλέτες και το σύνολο των επίπλων τοποθετήθηκε κάτω από την μουριά.

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες