087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Γιώργος Α. Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –

087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Γιώργος Α. Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –

087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Γιώργος Α. Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –

087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Γιωργία Σ. Σπορά 16/3/2014 Σημειώσεις –

002. Ντομάτα Αγίου Πέτρου

Περιγραφή Όψιμη ποικιλία τομάτας, συγκομίζεται μέχρι το Νοέμβρη στην Ελλάδα. Τα φυτά είναι εύρωστα, μέτριας ανάπτυξης με συγκεντρωμένο φύλλωμα. Οι καρποί έχουν μεγάλο μέγεθος, από 250 ως 300 g, πολύ ζουμεροί και νόστιμοι. Κατάλληλη ποικιλία για σαλάτα και γέμισμα. Άλλες ονομασίες Saint Pierre Προέλευση Σάκης Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –

Κήπος στο Παράθυρο

6 Απριλίου 2014

Παρτέρι από παλέτες

Αξιοποίηση δύο παλετών για τοποθέτηση φυτών στο εξωτερικό μέρος παραθύρων που δεν χρησιμοποιούνται.

001. Ντομάτα Yefemer

14 Μαρτίου 2014

001. Ντομάτα Yefemer

Περιγραφή Very early sort. Plant height 40 – 50 cm (1.3 – 1.6 ft), fruit smooth, slightly ribbed, rounded, red, weight 90 – 115 g (3 – 4 oz). Variety resistant to diseases and has excellent taste. Use fresh. Άλλες ονομασίες Ephemera Προέλευση nikitovka.com Σπορά 12/3/2014 Σημειώσεις –

Έπιπλα από παλέτες

5 Ιανουαρίου 2014

Το σύνολο του σαλονιού

Μια από τις πρώτες εργασίες ήταν η κατασκευή ενός τραπεζιού και τριών μικρότερων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν καθίσματα.

Παράθυρο στον Κήπο

7 Δεκεμβρίου 2013

Παράθυρο στον κήπο

Με το πρώτο σκάλισμα είχαμε και το πρώτο εύρημα. Μια θαμένη τσιμεντοκολώνα που έφτανε σε ακαθόριστο βάθος.