086. Ηλίανθος Velvet Queen

Δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου 2014

086. Ηλίανθος Velvet Queen

Περιγραφή

This unique sunflower has striking burgundy or bronze flowers with very dark centers. Multiple flowering stems with these 5 to 6-inch blooms make this a great cut flower. These reach an average of five feet in height, and the blue-green leaves are velvety textured.

Direct sow outside after danger of last frost. Plant 1″ below soil surface.

Άλλες ονομασίες

Προέλευση

global-garden-seeds

Σπορά

Σημειώσεις

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες