085. Ηλίανθος Lemon Queen

Δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2014

085. Ηλίανθος Lemon Queen

Περιγραφή

These sunflowers have pale lemon-yellow flowers with chocolate brown centers. The blooms reach 12 inches across, and grow on stalks reaching 5 to 6 feet high. Multiple side shoots produce even more, smaller flowers. Try planting with darker yellow or orange sunflowers for extra contrast.

Άλλες ονομασίες

Προέλευση

global-garden-seeds

Σπορά

Σημειώσεις

Δεν αναπτύχθηκαν πλήρως το άνθη και δεν έδωσαν σπόρους.

Φωτογραφίες

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες