084. Ηλίανθος Mexican

Δημοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2014

084. Ηλίανθος Mexican

Περιγραφή

This plant is very easy to grow, and will attract lots of butterflies to your garden. Reaching six feet high and up to four feet wide, it’s like an annual hedge! Bright orange daisy flowers cover large velvety leaves.

Direct sow seeds outside after last frost. Plant seeds just under soil surface, and water.

Άλλες ονομασίες

Προέλευση

global-garden-seeds

Σπορά

Σημειώσεις

Φωτογραφίες

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες