080. Ηλίανθος Σαμοθράκης

Δημοσιεύθηκε στις 26 Μαΐου 2014

080. Ηλίανθος Σαμοθράκης

Περιγραφή

Άλλες ονομασίες

Προέλευση

Πελίτι

Σπορά

Σημειώσεις

Φωτογραφίες

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες