024. Κολοκύθα

24 Μαΐου 2014

024. Κολοκύθα 7/6/2014

Περιγραφή Μεγάλη γκριζοπράσινη κολοκύθα. Εσωτερικά πορτοκαλί με μεγάλα σπόρια. Άλλες ονομασίες – Προέλευση Μανάβης Σπορά 1/4/2014 Σημειώσεις – Photos

087. Ηλίανθος

Περιγραφή Κολοκύθα σφουγγάρι Άλλες ονομασίες – Προέλευση Βέτα Σπορά 1/4/2014 Σημειώσεις –

022. Κολοκύθα

24 Μαΐου 2014

087. Ηλίανθος

Περιγραφή – Άλλες ονομασίες – Προέλευση Βέτα Σπορά 1/4/2014 Σημειώσεις Τελικά είναι κλασσικό κολοκυθάκι