Γεωμέτρης

23 Ιουλίου 2015

Γεωμέτρης σε σπορόφυτα πιπεριάς

The geometer moths or Geometridae (from Greek geo γη or γαια ‘the earth’ and metron μέτρων ‘measure’ — refers to the larvae, or inchworms, which appear to «measure the earth» as they move in a looping fashion) are a family of the order Lepidoptera.[1] A very large family, it has around 35,000 species of moths […]