Παράθυρο στον Κήπο

Δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2013

Πρώτο σκάλισμα Με το πρώτο σκάλισμα είχαμε και το πρώτο εύρημα.


Θαμένη τσιμεντοκολώνα Μια θαμένη τσιμεντοκολώνα που έφτανε σε ακαθόριστο βάθος.


Τσιμεντοκολώνα διάδρομος Κατόπιν «ωρίμου» σκέψεως αποφασίσαμε να την αφήσουμε εκεί που ήτανε και να την χρησιμοποιούμε σαν διάδρομο.


Παράθυρο στον κήπο Στη συνέχεια προσθέσαμε στο τέλος του διαδρόμου ένα παράθυρο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά projects.

Προς το παρόν δυσχεραίνει την πρόσβαση στους υπόλοιπους διαδρόμους.


share it Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrTweet about this on Twitter

Κατηγορία(ες): Καλλιέργειες